Pozůstalostní inventář po zemřelém Matyáši Patronnovi

10. 8. 1551


charakteristika

Poručníci sirotků po zemřelém Matyáši Patronnovi, kloboučníkovi v Brně, Toman Wollweger a Vít Prewer odhadují za přítomnosti Jana Keslera a Františka Telniczera, ustanovených od městské rady, majetek Patronnův a sepisují jeho pohledávky. Inventář pořizují ve dvojím vyhotovení (pro poručníky a městskou radu). Dvě třetiny majetku mají připadnout sirotkům a jedna třetina vdově, která se již provdala za Jana Schicka.


účastníci

pozůstalí po Matyáši Patronnovi, brněnském kloboučníkovi,
poručníci sirotků


zajímavosti

Odhadnutý majetek:
dům na 180 zlatých (zatížený dluhem 60 zlatých), vinice na Zimplu na 14 kop a 18 grošů 8 denárů, peníze na hotovosti sirotkům (13 zlatých 6 grošů), dále je zaznamenán stříbrný pohárek, čisté stříbro, stříbrný prstýnek, korály a achátová zrnka ve váze 11 lotů, cínové věci těžké 77 lotů, zlatý prsten s karnalitem oceněný na 2 zlaté 15 grošů, šaty na 245 zlatých, 8 1/2 centu vlny na 259 zlatých (jeden cent po 14 zlatých), ložní prádlo a jiné věci na 9 zlatých (tzn. dvě spodnice, duchna, tři polštáře,16 prostěradel, tři stolní ubrusy, 11 kapesníků), stůl a lavice za 3 zlaté.

V řemeslnické dílně zůstalo neprodáno 200 klobouků odhadnutých na 18 zlatých, pět velkých kotlů na 10 zlatých, chladící zařízení na 1 zlatý 10 grošů, řemeslnické nářadí na 3 zlaté, dále nějaké zbraně a ručnice na 3 zlaté. Z toho všeho připadne sirotkům 313 zlatých 3 groše a 3 denáry; tuto částku se zavázal zaplatit Jan Schick, manžel vdovy po zemřelém kloboučníkovi, který položil 42 zlatých v hotovosti a přislíbil ročně splácet sumu 30 zlatých. Nový manžel vdovy se též zavázal starat se o Patronnovy děti až do jejich zletilosti.


poznámka

Nechybí ani seznam Patronnových dlužníků z řad brněnských měšťanů, cechovních tovaryšů nebo církevních představitelů (zábrdovický opat Jan).Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018