forum Pullorum (Drůbeží trh, Hühnermarkt)


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle hospodářského charakteru lokality, na níž se prodávala drůbež.


vznik ulice

14. století


historický vývoj

13. století: forum Superius, Horní trh

14. století: Tandelmarkt (Vetešnický trh)

14. století: forum Pullorum (Drůbeží trh, Hühnermarkt)

14. století: Eisenmarkt (Železný trh)

14. století: Wollmarkt (Vlněný trh)

14. století: forum Figulatorum (Hrnčířský trh, Topfmarkt)

15. století: Krautmarkt (Zelný trh)

05. 06. 1848: Verbrüderungsplatz (náměstí Sbratření)

1850: Krautmarkt (Zelný trh)

01. 05. 1915: Kaiser-Wilhelm-Platz (náměstí Císaře Viléma)

20. 12. 1918: Zelný trh (Krautmakrt)

17. 03. 1939: Krautmarkt - Zelný trh

10. 05. 1945: Zelný trh

26. 02. 1952: náměstí 25. února

27. 02. 1990: Zelný trh


obrazy

Fl


Aktualizováno: 06. 04. 2012