Elgartova


katastr

Husovice


odůvodnění

Karel Elgart-Sokol (1874-1929), brněnský spisovatel a organizátor ženského odborného školství na Moravě.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1895: Vinohradní

23. 06. 1919: Purkyňova

17. 03. 1939: Purkyněgasse - Purkyňova

09. 05. 1942: Holzgasse - Dřevařská

10. 05. 1945: Dřevařská

25. 09. 1946: Elgartovapojmenováno po


městská část

osoby

Robert (Norbert) Báňa
bydliště v roce 1938 (dnes Elgartova) Augustin Filipin
bydliště v době zatčení (dnes Elgartova) Betti Löwy
rodný dům (dnes Elgartova) Ernst Löwy
rodný dům (dnes Elgartova) Otakar Nedbal
bydliště (dnes Elgartova)
další osoby (4)...události

1949
Zřízena pobočka Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Brno 1. 9. 1919
Začátek vyučování na gymnáziu v Husovicích 1. 2. 1906
Pohřeb Františka Rezla
dům smutku (dnes Elgartova)


školy

Expozitura druhé české státní reálky, Brno-Husovice, Purkyňova 4
1919-1920 Třetí česká státní reálka, Brno-Husovice, Purkyňova 4
1920-1928 Měšťanská chlapecká škola, Brno-Husovice, Komenského náměstí, pak Purkyňova 3
1933-1939 Odborná pokračovací škola pro učně kovodělných živností, Brno-Husovice, Komenského náměstí 8
1933-1939 Státní reálné gymnázium, Brno-Husovice, Purkyňova 4
1928-1929
další školy (13)...


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2012