Elgartova


katastr

Husovice


odůvodnění

Karel Elgart-Sokol (1874-1929), brněnský spisovatel a organizátor ženského odborného školství na Moravě.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1895: Vinohradní

23. 06. 1919: Purkyňova

17. 03. 1939: Purkyněgasse - Purkyňova

09. 05. 1942: Holzgasse - Dřevařská

10. 05. 1945: Dřevařská

25. 09. 1946: Elgartovapojmenováno po


městská část

osoby

Robert (Norbert) Báňa
bydliště v roce 1938 (dnes Elgartova) Augustin Filipin
bydliště v době zatčení (dnes Elgartova) Betti Löwy
rodný dům (dnes Elgartova) Ernst Löwy
rodný dům (dnes Elgartova) Otakar Nedbal
bydliště (dnes Elgartova)
další osoby (3)...události

1949
Zřízena pobočka Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Brno 1. 9. 1919
Začátek vyučování na gymnáziu v Husovicích 1. 2. 1906
Pohřeb Františka Rezla
dům smutku (dnes Elgartova)


školy

Expozitura II. české státní reálky, Brno-Husovice
v letech 1919–1940 a od roku 1953 III. česká státní reálka, Brno-Husovice
v letech 1919–1940 a od roku 1953 Měšťanská chlapecká škola, Brno-Husovice
od roku 1933 Státní reálné gymnázium, Brno-Husovice
v letech 1919–1940 a od roku 1953 II. státní reálné gymnázium, Brno-Husovice
v letech 1919–1940 a od roku 1953
další školy (18)...


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2012