Dominikánské náměstí


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle polohy náměstí u dominikánského kostela sv. Michala.


poznámka

Užíván i německý název: Dominikaner Platz.


vznik ulice

30. 12. 1918


historický vývoj

14. století: forum Piscium

17. století: Alter Fischmarkt

18. století: Fischmarkt

24. 05. 1867: Dominikanerplatz

30. 12. 1918: Dominikánské náměstí

17. 03. 1939: Dominikanerplatz - Dominikánské náměstí

20. 02. 1942: Rathausplatz - Radniční náměstí

10. 05. 1945: Radniční náměstí

25. 09. 1946: Dominikánské náměstí

08. 01. 1952: náměstí Družby národů

27. 02. 1990: Dominikánské náměstí


obrazy

osoby

František Pilát
bydliště do roku 1921 Maxmilián Pilát
bydliště do roku 1921 Ivo Váňa Psota
bydliště (1935) Václav Valníček
sídlo ordinace na č. 3 (doloženo v roce 1930)


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2015