Gorazdova


katastr

Brno-město, Staré Brno


odůvodnění

Matěj Pavlík-Gorazd (1879-1942), biskup pravoslavné církve, popravený nacisty pro poskytnutí úkrytu parašutistům, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

08. 10. 1903: Roseggergasse

23. 06. 1919: Špilberská

17. 03. 1939: Spielberggasse - Špilberská

10. 01. 1940: Roseggergasse - Roseggerova

10. 05. 1945: Roseggerova

25. 09. 1946: Gorazdova

městská část

osoby

Václav Baloun
bydliště (dnes Gorazdova) Vladimír Bělehrad
rodný dům (dnes Gorazdova) Louise Fanta
bydliště (dnes Gorazdova) Vlasta Fialová
bydliště Cyril Gála
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Pellicova)
další osoby (13)...


objekty

V. A. Ševčík
pamětní deska: Gorazdova 8/01 oběti okupace z řad pravoslavné církve
pamětní deska: Gorazdova 8/02 P. Studená
pamětní deska: Gorazdova 8/03


události

27. 5. 2009
Relikviář s ostatky Alexandra Něvského uctěn v pravoslavném chrámu v Brně 30. 9. 2007
Ikona „Obměkčení kamenných srdcí" v Brně 21. 9. 2004
Návštěva metropolity Hermana, hlavy Americké autokefální pravoslavné církve, v Brně 7. 12. 2003
Pravoslavný chrám sv. Václava znovu vysvěcen po generální opravě 27. 5. 2001
Slavnostní bohoslužba u příležitosti 70. výročí svěcení chrámu sv. Václava
další události (4)...


stavby

Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2012