Hasičská


katastr

Královo Pole


odůvodnění

Podle polohy ulice u nedaleké hasičské zbrojnice.


poznámka

Užíván i německý název: Feuerwehrgasse.


vznik ulice

1880


historický vývoj

1880: Hasičská

02. 10. 1907: Třebízského

17. 03. 1939: Třebízskýgasse - Třebízského

10. 05. 1945: Třebízského

25. 09. 1946: Chaloupkovaosoby

Robert Václav Andrla
rodný dům a bydliště(dnes Chaloupkova) Stanislav Antonín Stejskal
rodný dům a bydliště v době sňatku (později přejmenována na Třebízského, dnes Chaloupkova)


Fl


Aktualizováno: 26. 12. 2015