Husovská hlavní třída


katastr

Husovice


odůvodnění

Podle polohy a významu ulice procházející středem Husovic.


vznik ulice

10. 05. 1945


historický vývoj

24. 03. 1912: Palackého třída

17. 03. 1939: Palackýstrasse - Palackého třída

20. 02. 1942: Husowitzer Hauptstrasse - Husovská hlavní třída

10. 05. 1945: Husovská hlavní třída

25. 09. 1946: Dukelská třídaosoby

Augustin Ryšánek
bydlištěFl


Aktualizováno: 28. 12. 2015