Huttergasse (Hutterova, též Hutterská)


katastr

Černá Pole


odůvodnění

Hutter, údajně jméno brněnského měšťana, který měl v oněch místech pozemky. Spíše však pojmenování vzniklo z profesního názvu "huter" = hrázný, či správce nebo hlídač rybníka, který se v oněch místech nacházel.


vznik ulice

24. 05. 1867


historický vývoj

15. století: Hotergasse

24. 05. 1867: Huttergasse (Hutterova, též Hutterská)

26. 06. 1919: Hutterova (Huttergasse)

17. 03. 1939: Huttergasse - Hutterova

10. 05. 1945: Hutterova

25. 09. 1946: Traubovaosoby

Adéla Bramborová-Kopřivová
sídlo obecné školy Ludwig Czech
bydliště v roce 1900 (dnes Traubova) Antonín Mayssl
bydliště doložené v roce 1880 (dnes Traubova) Josef Neruda
bydliště doložené minimálně mezi lety 1870-1875, dnes Traubova August Wenzlitzke ml.
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Traubova)
další osoby (1)...


Fl


Aktualizováno: 14. 04. 2012