Na dílech


katastr

Řečkovice


odůvodnění

Název připomíná starou polní trať dělenou na menší kusy.


poznámka

Užíván i německý název: Auf den Ackerteilen.


vznik ulice

24. 01. 1933


historický vývoj

24. 01. 1933: Na dílech

17. 03. 1939: Auf den Ackerteilen - Na dílech

10. 05. 1945: Na dílech

25. 09. 1946: Dílyosoby

Adolf Huppert
bydliště a místo úmrtí (dnes Díly) Karolina Huppertová
bydliště (dnes Díly) Ernst Sommer
bydliště před deportací (dnes Díly) Otakar Sommer
doloženo v roce 1941 (dnes Díly)


Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2015