Internetová encyklopedie dějin Brna

Jana Nečase

Jana Nečase
Aktualizováno: 26. 11. 2009

Ulice Jana Nečase - vila Dušana Jurkoviče.  AMB, fond U22 - sbírka pohlednic, sign. CCXLIIa-1.