Jezuitská


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle polohy ulice u bývalého areálu jezuitského kláštera s kostelem Nanebevzetí P. Marie.


vznik názvu ulice

27. 12. 1990historický vývoj

14. století: platea Ampla

15. století: Za kostelem P. Marie

16. století: Weitengasse

1744: Jesuitengasse + Weite Gasse

1794: Maria-Himmelfahrt-Gasse

1824: Jesuitengasse

23. 09. 1839: Jesuitengasse - Jesuitská

30. 12. 1918: Jesuitská

17. 03. 1939: Jesuitengasse - Jesuitská

10. 05. 1945: Jesuitská

30. 07. 1963: Chorázova

27. 12. 1990: Jezuitská


obrazy


městská část

osoby

Jaromír Appel
v domě č. 9/11 měl právní kancelář v letech 1930–1949 Josef Arnold
bydliště Manny Binder
bydliště Emil Brüll
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Jezuitská) Stanislaw Budziakowski
sídlo firmy (dnes Jezuitská)
další osoby (64)...


objekty

F. Grillparzer
pomník: Jezuitská 0/01 obléhání Brna Švédy
pomník: Jezuitská 0/02 Zvon Martina Středy
zvon: Jezuitská 0/03 Varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie
varhany: Jezuitská 0/04


události

29. 6. 2014
Slavnost svěcení varhan pro Brno 25. 11. 2012
Nově otevřeno kluziště v parku Koliště 3. 1. 2011
Uvedení do funkce nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana 11. 11. 2009
Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy 6. 7. 1961
Spuštěno vysílání brněnského studia Československé televize
další události (6)...


stavby

archeologické lokality

Fl


Aktualizováno: 28. 03. 2012