Kaiser-Josef-Platz + Am Kiosk (náměstí Císaře Josefa + Kiosk)


katastr

Brno-město


odůvodnění

Josef II. (1741–1790), císař Svaté říše římské (1764–1790), syn "císařovny" (arcivévodkyně rakouské, královny české a uherské) Marie Terezie.


vznik ulice

15. 12. 1915


obrazy

Fl


Aktualizováno: 13. 05. 2020