Internetová encyklopedie dějin Brna

Kaplangasse - Kaplanova

Kaplangasse - Kaplanova
Aktualizováno: 09. 04. 2012

Marešova - pohled z Žerotínova náměstí. AMB foto, X.c 4.