Svatoplukova + Karlovo náměstí + Karlova (Svatoplukgasse + Karlsplatz + Karlsgasse)


katastr

Židenice


odůvodnění

Svatopluk, velkomoravský kníže v letech 870-894 + pojmenování po Karlu IV. (1316-1378), českém králi a římském císaři, synovi českého krále Jana Lucemburského.


vznik ulice

04. 07. 1927


historický vývoj

Fl


Aktualizováno: 13. 04. 2012