Klácelova


katastr

Stránice


odůvodnění

František Matouš Klácel (1808-1882), filosof a národní buditel, člen augustiniánského řádu na Starém Brně.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

28. 11. 1922: Klácelova

17. 03. 1939: Klácelgasse - Klácelova

20. 02. 1942: Stiftergasse - Stifterova

10. 05. 1945: Stifterova

25. 09. 1946: Klácelovapojmenováno po


městská část

osoby

Pavel Beutl
bydliště Josef Král
bydliště doložené v roce 1948 Rupert Krupica
bydliště Josef Kudela
bydliště Emil Valčík
bydliště do roku 1936


objekty

J. Kudela
pamětní deska: Klácelova 10/01 uctění památky oběti okupace - J. Kudela
jiná realizace: Klácelova 10/02 oběti druhé světové války
pomník: Klácelova 2/01


události

27. 6. 2016
Umístění dalších Kamenů zmizelých v Brně
v této ulici je jeden ze skupiny kamenů, které byly v tento den v Brně umístěny
2. 9. 2010
Vernisáž výstavy Básníci na ulici 20. 8. 2010
Verše v brněnských ulicích


stavby

Sušilovy koleje
Klácelova 2/14 Rodinný dům Josefa Kudely
Klácelova 10/145


Fl


Aktualizováno: 01. 04. 2013