Klimešova


katastr

Ořešín


odůvodnění

Václav Klimeš (1894-1942), ořešínský občan, umučený nacisty v koncentračním táboře pro účast v odboji kolportací ilegálních tiskovin.


vznik názvu ulice

03. 08. 1972historický vývoj

03. 08. 1972: Klimešovapojmenováno po


městská část

osoby

František Antonín
rodný dům (tehdy Ořešín čp. 25) Josef Fischmeister
bydliště po sňatku (tehdy Ořešín čp. 43) Petr Pluháček
dům č. 49/41 (bydliště) Antonín Sedláček
místo úmrtí (tehdy Ořešín čp. 25) Jan Vacek
rodný dům (tehdy Ořešín čp. 3)
další osoby (1)...


objekty

mramorový kříž
kříž: Klimešova 0/01 mramorový kříž
kříž: Klimešova 0/02 oběti 1. a 2. světové války
pomník: Klimešova 0/03 M. Morbacherová
pamětní deska: Klimešova 0/04 730 let první písemné zmínky o Ořešíně
pamětní deska: Klimešova 0/05
další objekty (4)...


Fl


Aktualizováno: 01. 04. 2013