Internetová encyklopedie dějin Brna

Křižíkova

Křižíkova
Aktualizováno: 26. 12. 2015

Křižíkova - jižní nároží na Mojmírově náměstí, tzv. "Ascherův dům", rok 1957. MuMB foto, inv. č. 12 353.