Lipová


katastr

Stránice, Pisárky, Staré Brno


odůvodnění

Podle stromořadí lip vysázených v ulici jako symbol Slovanstva.


poznámka

Původně vedla už od Úvozu přes Žlutý kopec až do Hlinek. Dnes dělena na Lipovou (od Vaňkova náměstí po Hlinky) a Tvrdého (od Úvozu na Vaňkovo náměstí).


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

městská část

osoby

Bedřich Bass
bydliště Else Bass
bydliště Kurt Bass
bydliště Karel Bělohradský
bydliště František Berka
bydliště (od roku 1930, kdy byla postavena budova Ústavu soudního lékařství LF MU)

další osoby (23)...


objekty

B. Fuchs
pomník: Lipová 16/01 - Neumannova Plastika pro bazén
sochařská realizace: Lipová 41a/01


události

18. 6. 1998
Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity 14. 10. 1996
Položení základního kamene k budově ESF MU 14. 11. 1995
Slavnostní setkání u pomníku architekta Bohuslava Fuchse


školy

Masarykův městský učitelský ústav ku vzdělání učitelek odborných škol Vesny, Brno, Lipová 46 (dnes 18)
1930-1933 Veřejná cvičná odborná škola pro ženská povolání ve Vesně, Brno, Lipová 46 (dnes 18)
1930-1931 Veřejná cvičná odborná škola pro ženská povolání při Masarykově městském ústavu učitelek pro odborné školy ženských povolání, Brno, Lipová 46 (dnes 18)
1931-1933 (Veřejná) cvičná odborná škola pro ženská povolání při (Masarykově státním) ústavu ke vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání, Brno
1939-1943
1946-1949
Masarykův státní ústav ke vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání, Brno, Lipová 46 (dnes 18)
1933-1939
další školy (7)...Fl


Aktualizováno: 26. 12. 2015