Lipová


katastr

Stránice, Pisárky, Staré Brno


odůvodnění

Podle stromořadí lip vysázených v ulici jako symbol Slovanstva.


poznámka

Původně vedla už od Úvozu přes Žlutý kopec až do Hlinek. Dnes dělena na Lipovou (od Vaňkova náměstí po Hlinky) a Tvrdého (od Úvozu na Vaňkovo náměstí).


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

městská část

osoby

Bedřich Bass
bydliště Else Bass
bydliště Kurt Bass
bydliště Karel Bělohradský
bydliště František Berka
bydliště (od roku 1930, kdy byla postavena budova Ústavu soudního lékařství LF MU)

další osoby (23)...


objekty

B. Fuchs
pomník: Lipová 16/01 - Neumannova Plastika pro bazén
sochařská realizace: Lipová 41a/01


události

18. 6. 1998
Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity 14. 10. 1996
Položení základního kamene k budově ESF MU 14. 11. 1995
Slavnostní setkání u pomníku architekta Bohuslava Fuchse
Fl


Aktualizováno: 26. 12. 2015