Lužova


katastr

Černá Pole


odůvodnění

Vojtěch Boris Luža (1891-1944), generál čs. armády, aktivní účastník II. odboje, zastřelen protektorátními četníky.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

19. 10. 1905: Meroresgasse (Meroresova)

30. 12. 1918: V domkách (Häuserzeile)

17. 03. 1939: Häuserzeile - V domkách

10. 05. 1945: V domkách

25. 09. 1946: Lužovapojmenováno po


městská část

osoby

Josef Kohout
bydliště doložené v době sňatku Albert Kutal
bydliště do roku 1942 (dnes Lužova) Vladimír Meduna
bydliště doložené v roce 1971 Ludvík Pochop
bydliště v roce 1938 i 1946 Květoslava Pochopová
bydliště doložené v roce 1948
další osoby (3)...


objekty

uctění památky oběti okupace - O. Schulz
jiná realizace: Lužova 17/01 uctění památky oběti okupace - E. Schulzová
jiná realizace: Lužova 17/02


Fl


Aktualizováno: 23. 12. 2015