Milady Horákové


katastr

Černá Pole, Zábrdovice


odůvodnění

Milada Horáková (1901-1950), právnička a socioložka, aktivní účastnice II. odboje, popravena totalitním komunistickým režimem na základě vykonstruovaného politického soudního procesu.


vznik názvu ulice

29. 05. 1990obrazy


městská část

osoby

Paul Auspitzer
bydliště (dnes Milady Horákové) Jaroslav Baláč
bydliště v době úmrtí (dnes Milady Horákové) Adolf Dědek
bydliště doložené v roce 1912, dnes Francouzská Evžen Hájek
bydliště Elsa Hecht
bydliště (dnes třída Milady Horákové)
další osoby (15)...


objekty

F. Schubert
reliéf: Milady Horákové 18/01 F. Schubert
pomník: Milady Horákové 18/02 L. Czech
pamětní deska: Milady Horákové 24-26/01 T. G. Masaryk
pamětní deska: Milady Horákové 28/1 Dvě ženy
reliéf: Milady Horákové 34/01
další objekty (1)...


události

27. 6. 2015
Otevření ulice Milady Horákové po rekonstrukci 23. 4. 2005
Odhalení pamětní desky JUDr. Ludwiga Czecha 19. 6. 2000
Odhalení pamětní desky na pobyt T. G. Masaryka 28. 4. 1956
Oslava 70. výročí založení školy
místo konání slavnosti (tehdy třída Říjnové revoluce)
6. 7. 1947
1. ročník družstevního běhu "Napříč Brnem"
(dnes Milady Horákové), start závodu

další události (5)...


školy

Obchodní akademie a (Veřejná vyšší) obchodní škola Obchodní a živnostenské komory, Brno
1939-1944 Odborná pokračovací škola pro drogistickou živnost při Obchodní akademii Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Mýtní 23
1939-1941 Odborná pokračovací škola pro knihkupeckou živnost při Obchodní akademii Obchodní a živnostenské komory v Brně, Herringova 23
1939-1941 Odborná pokračovací škola pro obchodní živnosti při Veřejné obchodní škole Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Herringova23
1939-1941 Živnostenská drogistická škola při Obchodní akademii Obchodní a živnostenské komory v Brně, Brno, Herringova 23
1941-1942
další školy (7)...


stavby

Okresní nemocenská pokladna
Milady Horákové 24, 26/232 Nájemné domy K. Andreska, F. Hory a J. Müllera
Milady Horákové 12, 14, 16/227, 228


Fl


Aktualizováno: 23. 12. 2015