Molákova


katastr

Líšeň


odůvodnění

Josef Molák (1893-1943), zakládající člen KSČ, tajemník Mezinárodní federace železničářů v ČSR, ilegální odbojový pracovník, zastřelen v boji s gestapem při zatýkání.


vznik názvu ulice

28. 12. 1978historický vývoj

28. 12. 1978: Molákovaměstská část

Fl


Aktualizováno: 30. 03. 2012