Nálepkova


katastr

Jundrov


odůvodnění

Jan Nálepka (1912-1943), kapitán čs. armády, účastník bojů na východní frontě proti nacistickým vojskům, hrdina SSSR.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

1914: Palackého (Palackýgasse)

17. 03. 1939: Palackýgasse - Palackého

15. 02. 1942: Regnergasse - Regnerova

10. 05. 1945: Regnerova

25. 09. 1946: Nálepkovaměstská část

osoby

Jan Bednařík
bydliště doložené v roce 1897 (tehdy Jundrov čp. 7, později čp. 151 - dům dnes neexistuje) Emanuel Groer (Groër)
rodný dům (tehdy Jundrov čp. 78) Josef Hanuš
rodný dům (tehdy Jundrov čp. 93) Josef Hanuš
bydliště doložené v roce 1937 (dnes Nálepkova) Ladislav Havlíček
bydliště (dnes Nálepkova)
další osoby (23)...


objekty

pamětní kříž
kříž: Optátova-Nálepkova 0/01


události

14. 10. 1900
Založení Sboru dobrovolných hasičů v Jundrověstavby

Kaple sv. Josefa
Nálepkova


Fl


Aktualizováno: 02. 10. 2009