Otevřená


katastr

Veveří


odůvodnění

Podle charakteru ulice.


poznámka

Užíván i německý název: Offene Gasse.


vznik ulice

23. 06. 1919


historický vývoj

10. 01. 1913: Kopalgasse

23. 06. 1919: Otevřená

06. 12. 1935: Dra Peregrina Fiši

17. 03. 1939: Kopalgasse - Kopalova

10. 05. 1945: Dra Peregrina Fiši

25. 09. 1946: Burešovaosoby

August Bayer
bydliště (dnes Burešova) Antonín Beer
bydliště od roku 1922 (dnes Burešova) Miloš Bukvář
v domě č. 20 sídlo úřadovny (dnes Burešova) Antonín Friedl
bydliště v roce 1933 (dnes Burešova) Roman Růžička
sídlo Pensijního ústavu (dnes Burešova)


Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2015