Sub schola, též Sub scola i Parva platea sub scola


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle polohy ulice pod středověkou farní školou na Petrově.


poznámka

Jednalo se o horní část ulice.
Užíván i český název: Pod školou.


vznik ulice

14. století


historický vývoj

14. století: Sub schola, též Sub scola i Parva platea sub scola

15. století: Kanovnická

1794: Petersberggasse

1. pol. 19. století: Petersgasse

24. 05. 1867: Bischofsgasse

30. 12. 1918: Biskupská

17. 03. 1939: Bischofsgasse - Biskupská

10. 05. 1945: BiskupskáFl


Aktualizováno: 27. 12. 2015