versus fratres Minores (proti Menším bratřím), též ex opposito (hortus) fratrum Minorum (proti zahradě Menších bratří)


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle polohy ulice k areálu minoritského kláštera s kostelem, založeného kolem roku 1230.


vznik ulice

14. století


historický vývoj

14. století: versus fratres Minores (proti Menším bratřím), též ex opposito (hortus) fratrum Minorum (proti zahradě Menších bratří)

17. století: Ex opposito monasterii s. Johannis (proti klášteru sv. Jana)

1744: Joannisgasse (též Joannishasse) (Jánská)

1794: Minoritengasse (Minoritská)

30. 12. 1918: Minoritská (Minoritengasse)

17. 03. 1939: Minoritengasse - Minoritská

10. 05. 1945: MinoritskáFl


Aktualizováno: 09. 04. 2012