Ratwitovo náměstí


katastr

Veveří


odůvodnění

Jean Louis Raduit de Souches (1608-1683), francouzský plukovník, později maršál, velitel Brna při obléhání města Švédy v roce 1645.


vznik ulice

10. 05. 1945
Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015