Reissigova


katastr

Ponava


odůvodnění

Rudolf Reissig (1874-1939), vynikající brněnský houslista a violoncellista.


poznámka

Na krátký čas ulice nesla název Berkova, ale toto pojmenování bylo záhy zrušeno; dne 2. 3. 1995 byla Reissigova ulice prodloužena až k výpadové komunikaci.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj
pojmenováno po


městská část

osoby

Franz Karollus
bydliště v roce 1915 (dnes Reissigova) Oldřich Petráš
bydliště doložené v roce 1948 Jan Utíkal
bydliště doložené v letech 1898–1900 (dnes Reissigova) Štěpánka Utíkalová
rodný dům (dnes Reissigova)


události

6. 10. 2004
Otevřeno nové nákupní centrum Carrefour v Brně-Králově Poli


Fl


Aktualizováno: 26. 12. 2015