Sackgasse


katastr

Brno-město


odůvodnění

Původně slepá malá ulice při nároží dnešní Masarykovy a Nádražní pod dnešním domem Masarykova 41, jež svým tvarem připomínala pytel, vak, či sak. Někdy uváděna jako Sakgasse - Sakova po Zikmundu Ferdinandu Sakovi z Bohuňovic, krajském hejtmanu brněnském, který se vyznamenal při obraně Brna proti Švédům v letech 1643 a 1645, ale to bylo chybné.
Slepá ulička zastavěna, název zrušen v roce 1911.


vznik názvu ulice

24. 05. 1867


zrušena

1911


historický vývoj

osoby

Moritz Czikann
bydliště (ulice neměla adekvátní český název a zanikla v roce 1911 zástavbou, její název byl zrušen) Josef Piowaty
bydliště doložené v roce 1900 (ulice nemá český název, zrušena v roce 1911) Olga Piowaty
bydliště doložené v roce 1900 (nemá český název, zrušena v roce 1911)


Fl


Aktualizováno: 23. 10. 2012