Scheunengasse + Karlsplatz - Ve stodolách + Karlovo náměstí


katastr

Židenice


odůvodnění

Podle polohy ulice mezi hospodářskými budovami přilehlých statků + pojmenování po Karlu IV. (1316-1378), českém králi a římském císaři, synovi českého krále Jana Lucemburského.


vznik ulice

09. 05. 1942Fl


Aktualizováno: 02. 04. 2012