Stojanova


katastr

Veveří


odůvodnění

Antonín Cyril Stojan (1853-1923), olomoucký arcibiskup.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

15. 03. 1932: Stojanova (Stojangasse)

17. 03. 1939: Stojangasse - Stojanova

20. 02. 1942: Lagardegasse - Lagardeova

10. 05. 1945: Lagardeova

25. 09. 1946: Stojanovapojmenováno po


městská část

osoby

Jaroslav Dufek
bydliště Charlotte Epstein
bydliště od roku 1932 Marek (Marcus) Epstein
majitel domu (dům postaven v roce 1932) Max Galandauer
bydliště doložené v roce 1936 Anton Gross
bydliště v době úmrtí (dnes Stojanova)
další osoby (13)...


Fl


Aktualizováno: 27. 12. 2015