Štefánikova (Štefánikgasse)


katastr

Maloměřice


odůvodnění

Milan Rastislav Štefánik (1880-1919), astronom a astrofyzik, generál čs. a francouzské armády, spolupracoval s T. G. Masarykem při vytváření samostatné ČSR, první ministr obrany ČSR. Tragicky zahynul při leteckém neštěstí.


vznik ulice

1926


historický vývoj

1926: Štefánikova (Štefánikgasse)

15. 03. 1932: K borkům (Kiefernwaldgasse)

17. 03. 1939: Kiefernwaldgasse - K borkům

10. 05. 1945: K borkům

25. 09. 1946: Borky

05. 07. 1974: Kulkova


Fl


Aktualizováno: 29. 03. 2012