Tilhonova


katastr

Slatina


odůvodnění

Antonín Tillhon (1845-1908), slatinský řídící učitel, kulturní a osvětový pracovník.


poznámka

Přestože je ulice pojmenována po výše uvedené osobnosti a její název by měl být proto psán s dvěma písmeny "l", uvádíme oficiální název ulice, který je platný už od roku 1930 a je psán s jedním "l".

Záměnu pravopisu jména "Tillhon" za "Tilhon" vysvětlují Miroslava Buršíková a Karel Červinka v pojednání "Ještě k Antonínu Tillhonovi" na s. 66 v publikaci Čtvrtá knížka o Slatině, Brno 2015, Statutární město Brno a Městská část Brno-Slatina, takto:
"I když v matrice narozených je jméno Tillhon psáno se dvěma "l", zajímavostí je skutečnost, že o právo psát ve jméně dvě "l" si A. Tillhon žádal c. k. místodržitelství v Brně. Místodržitelství svým přípisem ze dne 14. 8. 1904 č. 4868 a spolu s následným výnosem Nejvyšší biskupské konsistoře ze dne 1. 9. 1904 povolili psát rodinné jméno místo Tilhon se dvěma "l", správně tedy Tillhon. Navrhovatelé názvů ulic v roce 1930 toto nerespektovali a ulice pojmenovaná na památku tohoto významného slatinského občana se píše jen s jedním "l".
(Pozn.: Antonín Tillhon se narodil 21. 3. 1845 a v matrice narozených ve Slatině se skutečně uvádí se dvěma "l".)


vznik názvu ulice

10. 05. 1945historický vývoj

24. 01. 1930: Tilhonova (Tilhongasse)

17. 03. 1939: Tilhongasse - Tilhonova

10. 05. 1945: Tilhonovapojmenováno po


městská část

osoby

Karel Kosička
bydliště po sňatku (tehdy Slatina čp. 241) Antonín Tillhon
místo úmrtí (tehdy Slatina čp. 204) František Weinling
bydliště


objekty

pamětní kříž
kříž: Tilhonova-Lučiny 0/01Fl


Aktualizováno: 30. 12. 2015