Internetová encyklopedie dějin Brna

Tilhonova

Tilhonova


 • katastr

  Slatina


 • odůvodnění

  Antonín Tillhon (1845-1908), slatinský řídící učitel, kulturní a osvětový pracovník.

 • poznámka

  Přestože je ulice pojmenována po výše uvedené osobnosti a její název by měl být proto psán s dvěma písmeny "l", uvádíme oficiální název ulice, který je platný už od roku 1930 a je psán s jedním "l".

  Záměnu pravopisu jména "Tillhon" za "Tilhon" vysvětlují Miroslava Buršíková a Karel Červinka v pojednání "Ještě k Antonínu Tillhonovi" na s. 66 v publikaci Čtvrtá knížka o Slatině, Brno 2015, Statutární město Brno a Městská část Brno-Slatina, takto:
  "I když v matrice narozených je jméno Tillhon psáno se dvěma "l", zajímavostí je skutečnost, že o právo psát ve jméně dvě "l" si A. Tillhon žádal c. k. místodržitelství v Brně. Místodržitelství svým přípisem ze dne 14. 8. 1904 č. 4868 a spolu s následným výnosem Nejvyšší biskupské konsistoře ze dne 1. 9. 1904 povolili psát rodinné jméno místo Tilhon se dvěma "l", správně tedy Tillhon. Navrhovatelé názvů ulic v roce 1930 toto nerespektovali a ulice pojmenovaná na památku tohoto významného slatinského občana se píše jen s jedním "l".
  (Pozn.: Antonín Tillhon se narodil 21. 3. 1845 a v matrice narozených ve Slatině se skutečně uvádí se dvěma "l".)


 • vznik názvu ulice

  10. 05. 1945


 • mapa

  zobrazit na mapě


 • 24. 01. 1930

  Tilhonova (Tilhongasse)

 • 17. 03. 1939

  Tilhongasse - Tilhonova

 • 10. 05. 1945

  Tilhonova


 • obrazy

  img20841.jpg


 • pojmenováno po

  Antonín Tillhon


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Slatina


 • osoby

  Karel Kosička
  bydliště po sňatku (tehdy Slatina čp. 241) František Weinling
  bydliště


 • objekty

  pamětní kříž
  kříž: Tilhonova-Lučiny 0/01


 • školy

  Mateřská škola


 • autor

  FlAktualizováno: 30. 12. 2015

Tilhonova - od Zlínské k Slavkovské ulici. Fotografii z ledna 2018 pro naši encyklopedii poskytl pan Jindřich Holub, děkujeme.