Větrná


katastr

Židenice


odůvodnění

Podle charakteru ulice v mírně vyvýšené poloze.


vznik ulice

10. 05. 1945


historický vývoj

02. 02. 1892: Komenského

1897: Komenského náměstí

28. 02. 1900: Komenského náměstí + Havlíčkova

04. 07. 1927: Havlíčkova

17. 03. 1939: Havlíčekgasse - Havlíčkova

09. 05. 1942: Windgasse - Větrná

10. 05. 1945: Větrná

25. 09. 1946: JamborovaFl


Aktualizováno: 27. 03. 2012