Viniční


katastr

Židenice


odůvodnění

Podle polohy ulice v oblasti bývalých židenických vinohradů.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj


městská část

osoby

Karel Adamus
bydliště Josef Blaha
bydliště v roce 1938 Hedvig Drexler
bydliště (dnes Viniční) Jan Kolář
bydliště František Krejčí
bydliště doložené v roce 1915 (dnes Jílkova)
další osoby (10)...


události

23. 3. 1947
IV. ročník Josefského běhu v Židenicích
(dnešní Viniční), úsek závodu


stavby

Dělnická kolonie Friedrichsruhe
Viniční 185, 187/625, 626 Dělnická kolonie Friedrichsruhe
Viniční 189, 189a/266,3664


Fl


Aktualizováno: 08. 11. 2009