Zahradníkova


katastr

Veveří


odůvodnění

Karel Zahradník (1848-1916), matematik, profesor a první rektor brněnské české techniky.


poznámka

Na začátku 40. let 20. století byl v jednom nedatovaném plánu města Brna (Brünner Stadtplan, Verlag bei Friedr. Irrgang, Geruckt bei R. M. Rohrer) ručně připsán návrh názvu této ulice:"Lilienthal-Gasse". Nezavedeno.


vznik názvu ulice

25. 09. 1946historický vývoj

29. 02. 1924: Zahradníkova (Zahradníkgasse)

17. 03. 1939: Zahradníkgasse - Zahradníkova

20. 02. 1942: Masurgasse - Masurova

10. 05. 1945: Masurova

25. 09. 1946: Zahradníkovapojmenováno po


městská část

osoby

Břetislav Bakala
bydliště doložené v letech 1934–1935 Karel Banďouch
bydliště Růžena Beinhauerová
bydliště v době sňatku Karel Gerlich
bydliště (doloženo v roce 1933) Jaroslav Kvapil
bydliště
další osoby (6)...


objekty

Tři víly
sochařská realizace: Zahradníkova 0/01 oběti okupace
pamětní deska: Zahradníkova 2-8/01


události

23. 5. 2023
Decentní slavnost MZK 1. 9. 1928
Zahájení provozu dnešní polikliniky Zahradníkova


stavby

park Björnsonův sad
Zahradníkova Poliklinika Zahradníkova
Zahradníkova 2, 4, 6/494


Fl


Aktualizováno: 23. 10. 2018