Kanovnická


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle kanovnických domů petrské kapituly, jež tvořily přístupovou ulici na Petrov.


poznámka

Pro tuto ulici užíván i název Vikářská, část ulice snad nazývána i Hradská; běžně používány byly i německé názvy: Domgasse, Domherrengasse, Vicarigasse i Burgweggasse.


vznik ulice

15. století


historický vývoj

14. století: Sub schola, též Sub scola i Parva platea sub scola

15. století: Kanovnická

1794: Petersberggasse

1. pol. 19. století: Petersgasse

24. 05. 1867: Bischofsgasse

30. 12. 1918: Biskupská

17. 03. 1939: Bischofsgasse - Biskupská

10. 05. 1945: BiskupskáFl


Aktualizováno: 28. 12. 2015