Dominikánská


katastr

Brno-město


odůvodnění

Podle kláštera dominikánů s kostelem sv. Michala v ulici.


poznámka

Užíván i německý název: Dominikanergasse.


vznik ulice

30. 12. 1918


historický vývoj

13. století: platea Brunensis

15. století: Ex opposito s. Michaeli

16. století: Fischmarktgasse

17. století: Untere Brünner Gasse

začátkem 19. století: Hintere Brünner Gasse

24. 05. 1867: Dominikanergasse

30. 12. 1918: Dominikánská

17. 03. 1939: Dominikanergasse - Dominikánská

10. 05. 1945: Dominikánská


obrazy

prameny, literatura

Fl


Aktualizováno: 28. 12. 2015