Chueberg, též Kuhberg (Kraví hora)


katastr

Veveří


odůvodnění

Název odvozen od starého místního topografického pojmenování návrší s nalezištěm kostí pravěké fosilní fauny, kterou lovil v tlupách žijící tzv. pleistocenní "člověk brněnský" v době před cca 30 000 lety.


poznámka

Ve středověku návrší sloužilo jako pastvisko. Pod návrším v místech zv. Cimpl pramení tzv. městský potok stékající po Údolní do města. Název návrší použit jako název ulice i pro objekty, jež na něm postupně vznikaly.


vznik ulice

14. století


historický vývoj

14. století: Chueberg, též Kuhberg (Kraví hora)

30. 12. 1918: Kraví hora (Kuhberg)

17. 03. 1939: Kuhberg - Kraví hora

10. 05. 1945: Kraví hora



Fl


Aktualizováno: 26. 12. 2015