Liesganigova


katastr

Soběšice


odůvodnění

Josef Liesganig (1719-1796), významný astronom, teolog a kartograf, ředitel vídeňské hvězdárny, který na příkaz císařovny Marie Terezie vytýčil v září 1759 - pro potřeby zhotovení mapy habsburské monarchie - základní trigonometrický bod pro toto vůbec první měření v našich zemích právě v Soběšicích, a to v severní části půdy jezuitské hospody (dnes objekt Zeiberlichova 46), odkud pak prováděl ještě téhož roku svá další měření přes délkové napojení na věž jezuitské kaple na Ostré horce tamtéž.


vznik ulice

10. 12. 2013


historický vývoj

10. 12. 2013: Liesganigova

17. 06. 2014: U Dubu


pojmenováno po


Aktualizováno: 03. 07. 2014