Internetová encyklopedie dějin Brna

Kouty

Kouty


 • archeologické lokality

  Komín
  Kouty


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • katastr

  Komín



 • nálezová zpráva

  1965/58, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1036/47, 1968/58, podle rukopisu I. L. Červinky, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  784/55, 432/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na Koutech při vojenských prachárnách prokopali Miroslav Chleborád a František Pařízek příbytkové jámy s keramikou kultury lineární, vypíchané i moravské malované, které spadají pod období mladší doby kamenné - neolitu.
  Mimo keramiky byly nalezeny také úlomky lidských sošek, kamenné, kostěné a pazourkové nástroje. Objeveno bylo i několik jam z doby halštatské s keramikou s ornamenty.


 • kultury

  kultura s lineární keramikou (5700-5000 př.n.l.): 5 700 - 5 100 BC
  kultura s moravskou malovanou keramikou (4700-4000 př.n.l.): 4 800 - 4 000 BC
  horákovská kultura (2. pol. 7. stol. př.n.l.): 750 - 500 BC
  kultura s vypíchanou keramikou: 5 000 - 4 800 BC


 • osoby

  Miroslav Chleborád
  autor výzkumu


 • městská část

  Brno-Komín


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 02. 06. 2017