Florianova 3


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  náhodný nález


  katastr

  Královo Pole  nálezová zpráva

  507/51, 245/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Ojedinělý nálezy bronzové sekery, tvarově odvozené od sekyr uherského typu, s elipsovitou tulejí dolů poněkud protaženou, která je zdobena žebrováním. Výzdobná žebérka tuleje navazují na soustředné žebrování krátkého, pravidelně zaobleného plochého týlu. Podle analýz obsahovala sekera 86,5 % mědi.


  kultury

  doba bronzová neurčená


  materiál / uložení

  Moravské museum v Brně


  ulice

  městská část

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012