Zadní Kostelíček


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  3937


  katastr

  Líšeň


  rok / datum výzkumu

  1976


  instituce

  Archeologický ústav ČSAV v Brně


  nálezová zpráva

  329/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1162/83, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Záchranná akce, již se zúčastnila dr. A. Medunová, odhalila menší jamku oválného půdorysu o rozměrech 80 a 110 cm, která se mísovitě zahlubovala pouze 15 cm do sprašového podloží. V tmavohnědé výplni, obsahující drobné kousky mazanice, se našel větší počet střepů keramiky starší (velatické) fáze středodunajských popelnicových polí.


  kultury

  velatická kultura: 1 300 - 950/920 BC  městská část

  prameny, literatura


  Studentský záznam


Aktualizováno: 31. 03. 2013