Internetová encyklopedie dějin Brna

1976: Zadní Kostelíček

Zadní Kostelíček


 • archeologické lokality


  Líšeň


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3937

 • katastr

  Líšeň


 • rok / datum výzkumu

  1976

 • instituce

  Archeologický ústav ČSAV v Brně


 • nálezová zpráva

  329/86, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1162/83, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Záchranná akce, již se zúčastnila dr. A. Medunová, odhalila menší jamku oválného půdorysu o rozměrech 80 a 110 cm, která se mísovitě zahlubovala pouze 15 cm do sprašového podloží. V tmavohnědé výplni, obsahující drobné kousky mazanice, se našel větší počet střepů keramiky starší (velatické) fáze středodunajských popelnicových polí.


 • kultury

  velatická kultura: 1 300 - 950/920 BC


 • osoby

  Anna Medunová


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • prameny, literatura


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 31. 03. 2013