Zadní Kostelíček


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  3937


  katastr

  Líšeň


  rok / datum výzkumu

  1977


  nálezová zpráva

  334/83, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2/83, Archiv Muzea města Brna


  popis

  Při kopání základů zídky v zahrádkařské oblati narazil F. Vymyslický na pravěké střepy. Místo nálezu leželo jen 4 m jihovýchodně od místa, kde dotyčný zjistil v roce 1976 sídlištní objekt velatické kultury. Uvedené střepy se nacházely v hloubce 170 cm pod původním povrchem. Všechny náleží kultuře s moravskou malovanu keramikou a lze je zařadit do fáze I b.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna


  městská část

  prameny, literatura


  Studentský záznam


Aktualizováno: 16. 08. 2012