Internetová encyklopedie dějin Brna

1977: Zadní Kostelíček

Zadní Kostelíček


 • archeologické lokality


  Líšeň


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  3937

 • katastr

  Líšeň


 • rok / datum výzkumu

  1977


 • nálezová zpráva

  334/83, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2/83, Archiv Muzea města Brna


 • popis

  Při kopání základů zídky v zahrádkařské oblati narazil F. Vymyslický na pravěké střepy. Místo nálezu leželo jen 4 m jihovýchodně od místa, kde dotyčný zjistil v roce 1976 sídlištní objekt velatické kultury. Uvedené střepy se nacházely v hloubce 170 cm pod původním povrchem. Všechny náleží kultuře s moravskou malovanu keramikou a lze je zařadit do fáze I b.


 • kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna


 • městská část

  Brno-Líšeň


 • prameny, literatura


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 16. 08. 2012