Popelákova ulice


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Líšeň


  rok / datum výzkumu

  1994-1995


  instituce

  ÚAPP Brno


  terénní situace

  Zjištěné objekty byly zkoumány dle možnosti komplexně, další pomocí sond nebo pouze ovzorkovány (objekty porušené kanalizačními rýhami a výkopem pro kladení tramvajových kabelů).


  nálezová zpráva

  44/95, 1995, Brno-Líšeň 1994, archiv ÚAPP Brno


  popis

  ZAV byl vyvolán výstavbou rodinných domů včetně budování inženýrských sítí a výkopů pro kladení tramvajových kabelů. Celkem bylo zachyceno 37 archeologických objektů, z nichž 3 patřily kultuře s lineární keramikou, 3 kultuře s moravskou malovanou keramikou, 3 jordanovské kultuře, 5 podolské fázi kultury středodunajských popelnicových polí, 11 do doby slovanské a 1 do novověku. Nejvýznamnější objev představuje zjištění opevňovacího příkopu hrotitého průřezu (maximální šířka ústí 6-8 m, maximální hloubka 4 m), vybudovaného v neolitu a druhotně využívaného v době slovanské.


  kultury

  kultura s lineární keramikou (5700-5000 př.n.l.): 5 700 - 5 100 BC
  kultura s moravskou malovanou keramikou (4700-4000 př.n.l.): 4 800 - 3 700 BC
  podolská kultura: 950 - 800 BC
  hradištní období (650 - 1 200)
  novověk (1 500 - současnost)


  materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 59/94-101-1 až 59/94-138-2/1  ulice

  městská část

  prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize

  "Brno-Líšeň, okr. Brno-město"

  článek v odborném periodiku

  "Brno-Líšeň (okr. Brno-město). Pod Popelákovou ul. "  Gei


Aktualizováno: 26. 07. 2012