Internetová encyklopedie dějin Brna

1939, 1940: Plíže

Plíže


 • archeologické lokality

  Maloměřice
  Plíže


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Maloměřice


 • rok / datum výzkumu

  1939, 1940


 • nálezová zpráva

  1048/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  979/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  444/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  196/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  967/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  984/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  978/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  101/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Při rozvážení svahu na trati „Plíže“ byly v roce 1939/1940 objeveny pozůstatky lidské činnosti z období pravěku i raného středověku. Mezi nejstarší nálezy patřily sídlištní jámy z mladší doby kamenné, z kultury s lineární keramikou. Mimo keramiky byly zachráněné pazourkové a hlazené nástroje. Další sídelní stopy zde zanechali lidé se středodunajskou mohylovou kulturou ze střední doby bronzové a z doby halštatské.
  Kromě sídlištních aktivit zde byly zjištěny také pohřby. Nejstarší z období konce 9. století a pohřbívání zde probíhalo až do 11. století. Vedle keramických předmětů se objevily esovité záušnice, náhrdelník z perel, železný nůž i náušnice se závěsky s kuliček.
  V tomto roce byl rozkopán i laténský hrob s kostrou ženy. Na hrudi měla tři marnské spony a na zápěstí 4 zprohýbané bronzové náramky. Byl předzvěstí nálezů z roku 1941.


 • ulice

  Plíže


 • městská část

  Brno-Maloměřice a Obřany


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 12. 05. 2019