Plíže


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Maloměřice


  rok / datum výzkumu

  1939, 1940


  nálezová zpráva

  1048/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  979/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  444/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  196/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  967/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  984/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  978/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  101/45, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Při rozvážení svahu na trati „Plíže“ byly v roce 1939/1940 objeveny pozůstatky lidské činnosti z období pravěku i raného středověku. Mezi nejstarší nálezy patřily sídlištní jámy z mladší doby kamenné, z kultury s lineární keramikou. Mimo keramiky byly zachráněné pazourkové a hlazené nástroje. Další sídelní stopy zde zanechali lidé se středodunajskou mohylovou kulturou ze střední doby bronzové a z doby halštatské.
  Kromě sídlištních aktivit zde byly zjištěny také pohřby. Nejstarší z období konce 9. století a pohřbívání zde probíhalo až do 11. století. Vedle keramických předmětů se objevily esovité záušnice, náhrdelník z perel, železný nůž i náušnice se závěsky s kuliček.
  V tomto roce byl rozkopán i laténský hrob s kostrou ženy. Na hrudi měla tři marnské spony a na zápěstí 4 zprohýbané bronzové náramky. Byl předzvěstí nálezů z roku 1941.


  ulice

  městská část  Studentský záznam


Aktualizováno: 12. 05. 2019