Internetová encyklopedie dějin města Brna

1994-1995: Žerotínovo náměstí 8, Zemský dům

Žerotínovo náměstí 8, Zemský dům


 • archeologické lokality

  Žerotínovo náměstí
  8


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  341

 • katastr

  Veveří


 • rok / datum výzkumu

  1994-1995

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Zkoumaná kulturní souvrství se vytvořila na rozmezí rozsáhlé sprašové návěje a pískové říční terasy. Spraš dosahuje v nevytěženém prostoru síly okolo 3 m. Písečná terasa nebyla v žádném místě proražena, její mocnost je asi 1 m. V některých částech dvora se zachovala původní svahová hnědozem silná až 0,5 m.

 • nálezová zpráva

  4/96, 1996, Brno - Žerotínovo nám. 8 19941995, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  ZAV proběhl až poté, co bylo neohlášenou výstavbou podzemních garáží ve dvoře Zemského domu odtěženo a zničeno 75 % terénu, který zahrnoval nejen časně novověký hřbitov a mohutná středověká souvrství, ale také část objektu dosud neznámé středověké cihelny. Prozkoumány byly jámy, vrstvy a cihlami vyzděná studna ze 14.–15. století. Novověký městský hřbitov zde fungoval od 2. pol. 16. století až do 18. století (plošně bylo možné preparovat 12 hrobů).
  Nejzávažnější nález představuje mohutná cihlářská pec z první poloviny 15. století, zaniklá v 1. pol. 16. století. Význam objevené pece je pro architekturu středověkého Brna klíčový. Na základě dosavadních poznatků se soudí, že město Brno mělo ve 14.–16. století tři městské cihelny, které ovšem časem měnily své umístění. Jedna byla situována přímo pod Židovskou bránou poblíž kostelíka a hřbitůvku sv. Martina, přibližně v místech dnešního nádraží nedaleko svrateckého náhonu. Další cihelny zmiňují archivní prameny kolem poloviny 14. století před Veselou bránou v poloze "Na leči". Archeologický výzkum zachytil patrně zbytky jedné z nich.


 • kultury

  novověk (1 500 - současnost): 1 500 - současnost
  pozdní středověk (1 400 – 1 500 ): 15. stol.
  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 ): 14. stol.


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 66/94-100/1 až 66/94-170/1


 • poznámka

  Zachovalá část cihlářské pece byla rozebrána a přenesena do depozitáře Technického muzea v Brně, aby mohla být rekonstruována a prezentována veřejnosti.


 • obrazy

  img11247.jpg img11248.jpg img11249.jpg img11250.jpg img11251.jpg img14315.jpg img14316.jpg img14317.jpg img14318.jpg img14319.jpg img14320.jpg img14321.jpg img14322.jpg


 • ulice

  Žerotínovo náměstí


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura

  zobrazit "Brno (okr. Brno-město). Žerotínovo nám. č. 3-5"
  "Poznámka k archeologickému výzkumu cihelny v Brně - Žerotínově náměstí"
  "Brněnská cihelna "Na leči" ve 14.–16. století"
  "Středověká cihlářská pec z Brna - předběžná zpráva"


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 26. 07. 2012

Brno, Žerotínovo náměstí - Cihelna na leči (její pozice je vyznačena šipkou). Merta, J. 1996: Středověká cihlářská pec z Brna - předběžná zpráva. AT 10, 103–109.