Internetová encyklopedie dějin Brna

1994-1995: Petrov, kanalizace

Petrov, kanalizace


 • archeologické lokality

  Petrov


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  316, 334

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1994-1995

 • instituce

  ÚAPP Brno


 • terénní situace

  Lokalita je situována na skalnatém podloží metabazitové zóny brněnského masivu, které vystupuje na povrch před budovou fary č.p. 9. Podloží klesalo ve sledovaném areálu k jihovýchodu.

 • nálezová zpráva

  71/95, 1995, Brno - Petrov 1994-1995, kanalizace, archiv ÚAPP Brno


 • popis

  Archeologický výzkum byl vyvolán stavební akcí "Odkanalizování Petrova" a souvisejícími terénními úpravami okolí katedrály. Přinesl závažné doklady nejstaršího osídlení návrší Petrova v pravěku (starší a mladší doba bronzová) a ve 12./13. století a napomohl vymezit zónu dosud dochovaných archeologických památek.
  Lze předpokládat, že v prostoru severovýchodně od katedrály můžeme počítat s poměrně rozsáhlými pozůstatky osídlení z výše uvedených období. Dále byly zjištěny hroby ze středověkého až novověkého hřbitova a fragmenty pozdněgotického až renesančního zdiva.


 • kultury

  doba bronzová starší (2 200/2 000 - 1 700/1 600 př. Kr.): 2 200/2 000 - 1 700/1 600 BC
  doba bronzová mladší (1 300 - 950/920 př. Kr.): 1 300 - 950/920 BC
  pozdní doba hradištní (1 100 - 1 200 ): 12./13. století
  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  Muzeum města Brna inv. č.: 43/94-100-1 až 43/94-902-1


 • poznámka

  Lokalita se nachází v historickém jádru města Brna, na návrší Petrov, kolem katedrály sv. Petra a Pavla a na dvoře domu č. 8, na parcelách č. 316 a 334.


 • obrazy

  img14306.jpg img14307.jpg img14308.jpg img14309.jpg img14310.jpg


 • ulice

  Petrov


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Petrov 8 s kaplí sv. Ducha a kaplí sv. Františka
  Petrov 8/269


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Gei


Aktualizováno: 09. 08. 2012

Archeologický výzkum vyvolaný stavební akcí "Odkanalizování Petrova" (na snímku Stoka A, pohled od severozápadu).  Foto ÚAPP Brno 1994, č. neg. 43/94-23.