Internetová encyklopedie dějin Brna

1989: Stavba dálničního přivaděče

Stavba dálničního přivaděče


 • archeologické lokality

  Nový Lískovec - dálnice


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Nový Lískovec, Starý Lískovec


 • rok / datum výzkumu

  1989

 • instituce

  AÚ ČSAV Brno


 • nálezová zpráva

  1354/89, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  182/91, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  V roce 1989 bylo na ploše zachyceno pravěké osídlení v několika časových i kulturních horizontech. Při stavbě byla narušena rozsáhlá sídliště z období neolitu, eneolitu a starší doby železné.
  Během tří měsíců bylo prozkoumáno celkem 115 objektů. Z toho náleželo 58 kultuře s lineární keramikou, 3 kultuře s moravskou malovanou keramikou, 1 kultuře jordanovské, 45 kultuře jevišovické a 8 kultuře horákovské.
  K zajímavostem patří zjištění příkopu kultury s lineární keramikou, v jehož horních partiích byl uložen hromadný nález nádob kultury s moravskou malovanou keramikou.


 • kultury

  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)
  kultura jordanovská (4 200 - 4 000 př. Kr.)
  kultura jevišovická (3 000 - 2 700 př. Kr.)
  kultura horákovská (750 - 500 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  AÚ ČSAV Brno


 • poznámka

  Stavba dálničního přivaděče, Pražská radiála


 • osoby

  Rudolf Tichý
  archeolog


 • městská část

  Brno-Nový Lískovec
  Brno-Starý Lískovec


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 30. 12. 2019