Krbále pod Babou


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Řečkovice


  rok / datum výzkumu

  1933, 1934


  nálezová zpráva

  785/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  2891/46, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  880/55, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  1101/47, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na rozhraní řečkovicko-ivanovického katastru, v trati Krbále pod Babou byly vyorány zlomky keramiky, poukazující na osídlení tohoto nejnižšího úpatí Baby již v období kultury s lineární keramikou a v období kultury s moravskou malovanou keramikou. Svědčí o tom výskyt keramiky, pazourkových a kamenných nástrojů.
  Vedle sídlištních nálezů byl v trati objeven i kostrový hrob z pozdní doby kamenné. Hrob byl velice mělký. Silně skrčená kostra ležela na levém boku, hlavou k severu a obličejem k východu. U nohou ležel na boku zvoncovitý pohár, otvorem odvrácený od kostry. Uvnitř byl ještě džbáneček. U otvoru poháru bylo kostěné šídlo, 4 oblázky a 2 pazourkové čepele.


  kultury

  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)
  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)
  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Zemské museum v Brně

  Studentský záznam


Aktualizováno: 26. 07. 2012