Bazilika Nanebevzetí Panny Marie


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  katastr

  Staré Brno


  rok / datum výzkumu

  1966


  instituce

  Boris Novotný, AÚ AV ČR Brno


  nálezová zpráva

  1282/10, Archiv AÚ AV ČR Brno
  1283/10, Archiv AÚ AV ČR Brno
  4/66, Kostel Nanebevzetí P. Marie v areálu Starobrněnského kláštera, hrobka Jindřicha z Lipé, Muzeum města Brna


  popis

  Záchranný výzkum zde probíhal ve třech fázích. V první fáze (březen 1966) byla vytýčena sonda o rozměrech 2 x 5 m v zadní části hlavní lodě. Celkem bylo objeveno 6 hrobů v superpozici. U dvou koster se v záhlaví zachovaly stopy po bělavé hmotě indikující snad zbytky zetlelého peří s podušky. U jedné z koster byly objeveny i zbytky růžence s dřevěným křížkem s kovovým korpusem. Z uvedených zjištění vyplývá, že se v zadní části hlavní lodi pohřbívalo v průběhu 18. století a množství pohřbených možno odhadnout na 100 osob.
  V červnu 1966 byla při snímaní prkenné podlahy v sakristii zahájena druhá fáze záchranného výzkumu. Byly zdokumentovány dva náhrobní kameny a v hloubce 70 cm pod povrchem zbytky lidských koster a mužská lebka.
  Konečně ve třetí fázi výzkumu, při příležitosti zavádění parovodního topení pod povrch dlažby, byla v přední částí pravé kostelní lodi zjištěna a otevřená další hrobka ze středověkých cihel. V prostoru uvnitř nalezené rakve ležely pozůstatky lidských kostí dospělé osoby a zlomky lebky a některé další kosti. Jenom dolní částí nohou ležely in situ. Podle klášterních záznamů byl v pravé lodi pochován pan Jindřich z Lipé. Podle záznamů byl pochován po své smrti 26. srpna 1329.


  kultury

  středověk - novověk  městská část

  stavby

  Starobrněnský klášter
  Mendlovo náměstí 1/157 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
  Mendlovo náměstí 1/157
  Studentský záznam


Aktualizováno: 16. 08. 2012